VİZYON-MİSYON

VİZYON-MİSYON

ÜST VİZYON

Türk eğitim sisteminde etkin ve söz sahibi bir kurum olup, değişimin öncüsü olmak.

 

VİZYON

Başarılı olmayı amaçlayan her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlayarak, gelişim ve değişimin öncü kurumu olmak.

 

MİSYON

Sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun öğrencilere akademik destek vermek, öğrencinin sınıf düzeyinde eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak ve öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.

 

İLKELERİMİZ

 • Türk eğitim sisteminin genel amaçlarına uygun eğitim, öğretim imkânları sunmak.
 • Sistemindeki gelişmelerde etkin, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bir kurum olmak.
 • Öğrencilere aile ortamı yaratarak, yenilikçi, karşılıksız, kaliteli bir eğitim hizmeti vermek.
 • Problem çözme, analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip; akılcı, yapıcı, duygu ve düşünceleri dengeli, sevgi dolu, hoşgörülü ve evrensel değerlere saygılı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.
 • Öğrenciye bilgi kazandırmanın ötesinde aile ile geçirilen zamanın değerini kavratmak.
 • Öğrenciler arasında rekabet yerine; sevgi, iş birliği, arkadaşlık ve dayanışma duygularının yerleşmesini sağlamak.
 • Öğrenci kabulünü her durumda, objektif kriterlere uygun bir şekilde yürütme.
 • Kurumdaki hizmetlere ek olarak öğrencilerin kişisel ve özel çalışma ortamlarını dijital takip sistemi ile izlemek.
 • Öğrencinin konu ve kazanım eksikliklerini belirleyerek bunlara yönelik destek programları çalışmaları yapmak.
 • Tüm derslerin işlenişini kurumun performansının ölçülebileceği şekilde şeffaf kriterlerle yapılandırmak.
 • Paylaş: