VİZYON-MİSYON

VİZYON-MİSYON

ÜST VİZYON

Türk eğitim sisteminde etkin ve söz sahibi bir kurum olup, eğitim ve gelişim anlamında öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak, gelişim ve değişimin öncüsü olmak.

 

VİZYON

Başarılı olmayı amaçlayan her öğrenciye, eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlayan gelişim ve değişimin öncü kurumu olmak.

 

MİSYON

Sınavlara hazırlanan öğrenciler ile mezun öğrencilere akademik destek vermek, öğrencinin sınıf düzeyinde eksikliklerinin tamamlanmasını sağlamak ve öğrenciyi bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.

 

İLKELERİMİZ

 • Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun eğitim, öğretim imkânları sunmak.
 • Türk eğitim sistemindeki gelişmelerde etkin, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bir kurum olmak.
 • Öğrencilerimize aile ortamı yaratarak fayda sağlayacak şekilde, yenilikçi, karşılıksız, kaliteli bir eğitim hizmeti vermek.
 • Problem çözme, analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip; akılcı, yapıcı, duygu ve düşünceleri dengeli, sevgi dolu, hoşgörülü, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.
 • Öğrenciye bilgi kazandırmanın ötesinde aile ile geçirilen zamanın değerini kavratma.
 • Öğrenciler arasında rekabet yerine; sevgi, işbirliği, arkadaşlık ve dayanışma duygularının yerleşmesini sağlama.
 • Öğrenci kabulünü her durumda, tam bir fırsat eşitliğine, objektif kriterlere uygun bir şekilde yürütme.
 • Kurumdaki hizmetlere ek olarak öğrencilerin kişisel özel çalışma ortamlarını dijital takip sistemi ile izleme.
 • Öğrencinin konu ve kazanım eksikliklerini belirleyerek bunlara yönelik destek programları çalışmaları yapmak.
 • Tüm derslerin işlenişini kurumun performansının ölçülebileceği şekilde şeffaf kriterlerle yapılandırmak.
 • Paylaş: